ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.central.police.go.th
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
ผู้บังคับการกองกฎหมาย