ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / Welcome to www.tsd.police.go.th
พล.ต.ต.อดุลย์ รัตนภิรมย์
ผบก.กม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสำหรับ Download

1
- รวมเรื่องที่น่าสนใจ
2
- ฝ่ายอำนวยการ
3
- กลุ่มงานวิชาการ
4

- กลุ่มงานระเบียบการตำรวจ

3.1 ( ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี )

3.2 ( คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่น่าสนใจ )

3.3 ( รวมเรื่องที่น่าสนใจ )

5
- กลุ่มงานกฎหมาย
6
7
- กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
8
- กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา
9
- ฝ่ายห้องสมุด